Släppa taget

As I surrender…

Jag kommer ibland på mig själv med att ha en fix idé om hur något “ska” vara eller kännas, vilket hindrar mig från att uppleva nuet neutralt och se möjligheterna som där bor.

Det är vanligt och möjligt att förändra.

Så att märka det gör mig glad, för först när jag upptäcker det kan förändring ske,

då kan jag SLÄPPA TAGET om idén/ den förutfattade meningen, som håller mig tillbaks…

När vi väljer att släppa taget om våra “låsta” idéer om hur saker och ting ska vara eller kännas och istället öppnar upp för möjligheterna som bor i det vi faktiskt upplever, infinner sig ofta en skön känsla av befrielse och lättnad bara av att släppa känslan fri.

Vi kan då samarbeta med nuet så som det är. Med nyfikenhet se vad det innehåller och erbjuder.

Som tex när jag släpper idén om resultatet i skapandet, vilket ökar lusten till att skapa, och i sin tur gör det möjligt för något att växa fram ….

Eller när idén om att en solig dag är kul och en mulen dag är tråkig släpps, och utforskandet av möjligheterna som vädret erbjuder intar, slutar det ofta med en dag i mer kreation och njutning.

IMG_6098

Så vissa morgnar om ngt inte känns eller verkar vara som jag tänkt, frågar jag mig;

Vad kan jag släppa taget om idag?
Finns begränsande tankar eller idéer som håller mig tillbaks från att uppleva dagen som den är?
Kan jag släppa taget om dem och med nyfikenhet öppna upp för dagen har att erbjuda?

Take a moment & gör det du med!

As I surrender…

IMG_6111

Att bejaka och ta hand om sina känslor är inte alltid lätt, ibland kan det behövas professionell hjälp eller en trygg guide. I dagens samhälle kan det näst intill ses som en svaghet snarare än en styrka och många väljer att hellre distrahera sig från eller trycka undan/dämpa sina känslor än att ta hand om dem. Vilket kan leda till en ständig kamp.

Att istället försiktigt erkänna känslorna för sig själv och se vad de innehåller, vad som stämmer med verkligheten och vad vi behöver lyssna till, ger dem mindre makt över oss och mer guide till det liv vi önskar leva.

Be kind to yourself & ha en fin dag! 💛

Comments are closed.

Post Navigation